ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Η εταιρεία μας είναι εφοδιασμένη με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις – άδειες

Εφαρμόζουμε πιστά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την παροχή οδικών μεταφορών, την αποθήκευση/αποσυσκευασία/πλήρωση containers και την πώληση/ενοικίαση/επισκευή containers.

Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας εφαρμόζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012 με πεδίο εφαρμογής την παροχή οδικών μεταφορών με containers μη επικίνδυνων φορτιών, τη μεταφορά όγκων μαρμάρων και ξυλείας, τη μεταφορά σε παλέτες και τη μεταφορών tank containers.

Από τις 19/10/2019 η εταιρεία μας έχει λάβει την πιστοποίηση AEOC με αριθμό 19GR000002AEOC00047 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ο Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (AEO) θεωρείται αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και επομένως δικαιούται και απολαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη όπως επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών, απλουστευμένες τελωνειακές διατυπώσεις και ως εκ τούτου αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του.

Η Γ.Δεμίρης Μεταφορική Α.Ε. είναι εφοδιασμένη με άδειες για τη διαχείριση (συλλογή – μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Χορηγηθέν από Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης (Certificate of Calibration) περιέχει κρίσιμα στοιχεία σχετικά με ακεραιότητα και την αξιοπιστία της γεφυροπλάστιγγας και την εγκυρότητα της διακρίβωσης της.

elEL