ΕΞΟΠΛΙΣΜΟς

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΟΣΕΙΣ

Ο τελευταίας τεχνολογίας, ιδιόκτητος και υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός της Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρέχει ασφαλείς φορτοεκφορτώσεις ανεξάρτητα από τον βαθμό δυσκολίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρίας μας αποτελείται από 13 ανυψωτικά μηχανήματα (clark) για τις εξής χρήσεις:

  • Φορτοεκφορτώσεις κενών και έμφορτων container
  • Φορτοεκφορτώσεις – Πληρώσεις όγκων μαρμάρων
  • Αποσυσκευασίες – Πληρώσεις ειδικών φορτίων σε container (ξυλεία, ρολά χαρτί, τσέρκια, κεραμίδια, πλακάκια σε παλέτες, σίδερα, κ.λ.π.)

Τα μηχανήματα φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις συντήρησης και λειτουργίας και χειρίζονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους επαγγελματίες χειριστές με μεγάλη πείρα.

elEL