ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Διαπνεόμενοι από υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, όλες οι προσπάθειες ανάπτυξης και επιτυχίας της επιχείρησής μας είναι άμεσα συνυφασμένες με υγιείς και βιώσιμες πρακτικές που συνεισφέρουν σε κοινωνικό επίπεδο και αφήνουν το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα.

Με οδηγό τις σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού προς το περιβάλλον, έχουμε υιοθετήσει τις πιο φιλικές μεθόδους λειτουργίας που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, προσπαθούμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό το οικολογικό μας αποτύπωμα.

– Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζεται σύστημα ανακύκλωσης χάρτου και υλικών συσκευασίας κατηγοριοποιημένα και αποθηκευμένα στους αντίστοιχους κάδους

– Επενδύουμε σε σύγχρονα, λιγότερο ρυπογόνα φορτηγά δημοσίας χρήσεως EURO-5 & EURO-6

– Αξιοποιούμε τις νέες δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία προκειμένου να περιοριστεί η χρήση χαρτιού και μελανιού

– Στηρίζουμε το έργο οικολογικών οργανώσεων

Ο πυρήνας κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της. Γι’ αυτό και η κινητήριος δύναμη της Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό επενδύοντας σε μόνιμη βάση στη διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξή του.

– Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια σεβόμενοι την αρχή των ίσων ευκαιριών

– Στηρίζουμε την ατομική ανάπτυξη με την προσφορά σεμιναρίων απόκτησης νεών δεξιοτήτων

– Δημιουργούμε και συντηρούμε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Διαθέτοντας πάνω 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, αποτελούμε μέρος της τοπικής κοινωνίας και κατανοούμε απόλυτα την επίδρασή της στην καθιέρωση και ανάπτυξη της εταιρείας μας. Η προσπάθεια να ανταποδώσουμε την υποστήριξη που έχουμε λάβει, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής και των αξιών που διέπουν κάθε μας συνεργασία.

– Επιλέγουμε προμηθευτές από την τοπική κοινωνία υποστηρίζοντας την τοπική οικονομία

– Στηρίζουμε τοπικές αθλητικές και κοινωνικές οργανώσεις μέσω χορηγιών

– Επιλέγουμε, όποτε είναι δυνατόν, εργαζόμενους από την τοπική κοινωνία

elEL