ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πιστεύουμε πως οι προσπάθειες ανάπτυξης και επιτυχίας κάθε επιχείρησης είναι άμεσα συνυφασμένες με την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Οι εταιρείες αξιολογούνται πλέον όχι μόνο για τις επιδόσεις τους αλλά και για την προσφορά τους στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Με οδηγό τις σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού προς το περιβάλλον, έχουμε υιοθετήσει πρακτικές που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, προσπαθούμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό το οικολογικό μας αποτύπωμα.

– Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζεται σύστημα ανακύκλωσης χάρτου και υλικών συσκευασίας κατηγοριοποιημένα και αποθηκευμένα στους αντίστοιχους κάδους

– Επενδύουμε σε σύγχρονα, λιγότερο ρυπογόνα φορτηγά δημοσίας χρήσεως

– Αξιοποιούμε τις νέες δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία προκειμένου να περιοριστεί η χρήση χαρτιού και μελανιού

– Στηρίζουμε το έργο οικολογικών οργανώσεων

Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους. Η κινητήριος δύναμη κάθε εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της και αναγνωρίζουμε πως η εξέλιξη και η ανάπτυξη ξεκινά από αυτό.

– Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια σεβόμενοι την αρχή των ίσων ευκαιριών

– Στηρίζουμε την ατομική ανάπτυξη με την προσφορά σεμιναρίων απόκτησης νεών δεξιοτήτων

– Δημιουργούμε και συντηρούμε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Ως κομμάτι της τοπικής κοινωνίας έχουμε κατανοήσει την επίδραση της στην ανάπτυξη της εταιρείας και προσπαθούμε να ανταποδώσουμε την υποστήριξη.

– Επιλέγουμε προμηθευτές από την τοπική κοινωνία υποστηρίζοντας την τοπική οικονομία

– Στηρίζουμε τοπικές αθλητικές και κοινωνικές οργανώσεις μέσω χορηγιών

– Επιλέγουμε, όποτε είναι δυνατόν, εργαζόμενους από την τοπική κοινωνία

elEL