ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ CONTAINER

01.

Κύριο αντικείμενο μας είναι η μεταφορά Container, για τα οποία υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις μας.

Αναλαμβάνουμε μεταφορές container και εμπορευμάτων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, με ιδιόκτητο σύγχρονο στόλο οχημάτων, εξοπλισμένο με συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης, σε συνδυασμό με επιλεγμένους έμπειρους οδηγούς.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑ

02.

Οι μεταφορές ειδικών φορτίων, όπως ανατροπή container, ξυλεία, ρολά χαρτί, κεραμίδια, τσέρκια, πλακάκια σε παλέτες, σίδερα, κ.λ.π., σχεδιάζονται και εκτελούνται με πλήρη επίβλεψη και αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ανάλογα προς την ιδιαιτερότητα του κάθε φορτίου.

Η Μεταφορική Δεμίρης με σύγχρονα μέσα και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό εγγυάται την ασφάλεια της μεταφοράς.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

03.

Για τη σωστή και ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων φορτίων (ΙΜΟ) η Μεταφορική εταιρία Δεμίρης, διαθέτει οχήματα με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες άδειες ADR, όπως επίσης όλοι οι οδηγοί της εταιρίας μας είναι κάτοχοι του διπλώματος ADR.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ - ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

04.

Η Μεταφορική Δεμίρης, επενδύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και με συνεχή ανανέωση του στόλου της, αναλαμβάνει ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές υπέρβαρων φορτίων – container.

Για κάθε μεταφορικό έργο που αναλαμβάνουμε, με τη σωστή αξιολόγηση και σχεδιασμό μεταφοράς, συμβάλουμε σημαντικά στην ασφάλεια, στη συνέπεια, στην ταχύτητα και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

05.

H Μεταφορική εταιρία Δεμίρης διαθέτει Άδεια Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, PET, γυαλί, ξύλο κ.λ.π.).

Η εταιρία πληροί όλα τα κριτήρια για τη σωστή, ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση ανακυκλώσιμων αποβλήτων μη τοξικών, με κατάλληλες εγκαταστάσεις, υποδομές και προσωπικό.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ - SCRAP

06.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μεταφορά χύδην ή γενικά ασυσκεύαστων εμπορευμάτων. 

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάρτιση στην μεταφορά χύμα φορτίου, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας είναι σε θέση να εξυπηρετήσει με τον αποδοτικότερο τρόπο τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

elEL